Rekrutacja 2022

Rekrutacja do przedszkoli i szkół na rok szkolny 2022/2023 – informacje

Oddział przedszkolny

  1. Zarządzenie
  2. Zasady rekrutacji 

Klasa 1

  1. Zarządzenie
  2. Zgłoszenie dziecka do klasy 1
  3. Wniosek dla dzieci spoza obwodu
  4. Załącznik do wniosku
  5. Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do klasy pierwszej