Rekrutacja 2023

Rekrutacja do przedszkoli i szkół na rok szkolny 2023/2024 – informacje

Oddział przedszkolny

  1. Zarządzenie
  2. Uchwała
  3. Zasady rekrutacji 

Klasa 1

  1. Zarządzenie
  2. Zgłoszenie dziecka do klasy 1
  3. Wniosek dla dzieci spoza obwodu
  4. Załącznik do wniosku
  5. Uchwała