Szkoła w czasie COVID-19

  1. PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W OKRESIE PANDEMII COVID-19
  2. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA WYSTĄPIENIA ZAKAŻENIA COVID-19
  3. REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
  4. REGULAMIN DOWOZU
  5. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA SALI GIMNASTYCZNEJ, BOISKU SZKOLNYM I W SZATNI
  6. PROCEDURA WEJŚCIA NA TEREN SZKOŁY
  7. PROCEDURY FUNKCJONOWANIA  ŚWIETLICY SZKOLNEJ
  8. PROCEDURY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ