Historia Szkoły

Już w XV wieku istniała w Rudawie szkoła parafialna. Taka szkoła uczyła czytania, śpiewu kościelnego i niekiedy pisania. Bezpośrednia wzmianka o szkole w Rudawie pochodzi z 1587 roku, kiedy to
w księgach metrykalnych parafii został wymieniony rektor czyli kierownik szkoły. W 1818 roku została uruchomiona we wsi szkoła ludowa.

Budowę szkoły w miejscu w którym znajduje się ona obecnie rozpoczęto w 1936 roku.

W roku 1992 nadano szkole imię Armii Krajowej.

W 1997 roku rozpoczęto rozbudowę szkoły o dwa nowe segmenty oraz modernizację istniejącego budynku.

W związku z reformą oświaty utworzono w szkole gimnazjum a następnie Zespół Szkół.

Obecnie do Szkoły Podstawowej w Rudawie uczęszcza 240 uczniów.

W szkole uczą się dzieci z Rudawy, Pisar, Brzezinki, Niegoszowic oraz Kobylan.