Doradca Zawodowy

Doradca zawodowy:
mgr Agata Chudzikiewicz
 
Doradztwo zawodowe w naszej szkole:
 Lekcje z doradcą zawodowym w kl VII, VIII 
 Zajęcia indywidualne – informacje,  porady, testy, Indywidualny Plan Działania(IPD)
    
W ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (WSDZ) w naszej szkole
realizujemy:
 program Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) i  Krakowskiej Szkoły Doradztwa Zawodowego
(KSDZ)  – doradca zawodowy, Mapa karier
 Pakiet „Rozwijam skrzydła” KOWEZiU    – wychowawcy
 lekcje  w oparciu o podstawę  programową danego przedmiotu  – nauczyciele
poszczególnych przedmiotów
              
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE DLA KLAS VIII:
Zajęcia wspomagające wybór szkoły ponadpodstawowej:
Celem zajęć jest wypracowanie z uczniem IPD – Indywidualnego Planu Działania z propozycją dalszej
ścieżki kształcenia ucznia.
Przebieg zajęć indywidualnych z doradcą:
1. Kontrakt – ustalenie zasad i form współpracy ucznia z doradcą
2. Wypełnianie przez ucznia kwestionariuszy i testów na predyspozycje zawodowe
3. Rozmowa
4. Wspólne tworzenie IPD
Zainteresowani uczniowie zapisują się na określone terminy spotkań u doradcy.
IPD – zostaje wypracowany, gdy uczeń ukończy pełny cykl spotkań z doradcą !!! IPD jest propozycją
dalszego kształcenia, zgodnie z predyspozycjami i możliwościami edukacyjnymi ucznia. Jest
informacją dla ucznia i rodzica, w jakich typach szkół i grupie zawodów może dalej kształcić się uczeń,
jakie możliwości daje uczniowi wybór konkretnego typu szkoły.

Zainteresowani uczniowie zapisują się na określone terminy spotkań u doradcy.
Spotkania doradcy z rodzicami: zebrania, terminy ustalane indywidualnie.

Polecane linki:

1. www.mapakarier.org zawiera szczegółowe opisy ponad 600 zawodów oraz ścieżek
edukacyjnych prowadzących do każdego z nich.
2. Informacja o Filtrze preferencji, funkcjonalności Mapy Karier, która pozwala odfiltrować te
ścieżki kariery, które z największym prawdopodobieństwem będą dopasowane do naszych
oczekiwań: http://mapakarier.org/filtr-preferencji
3. Link do kanału #ZawodowyStream na YouTube, na którym publikujemy nagrania spotkań
online z ciekawymi zawodami: YouTube.com/ZawodowyStream
4. Link do nagrania webinaru dla rodziców „Jak pomóc dziecku w wyborach edukacyjno-
zawodowych?”: https://youtu.be/-PZK__nseeI
5. Link do artykułu „5 rzeczy, o których warto pamiętać, rozmawiając z dzieckiem o ścieżce
edukacyjno-zawodowej”: https://bit.ly/2PoVg74
6. Link do nagrania audycji z udziałem ekspertek Mapy Karier na antenie Polskie Radio
Dzieciom: https://bit.ly/3kaCPRM
7. Link do podcastu “Jak wspierać dziecko w wyborze kierunku kształcenia lub w wyborze ścieżki
kariery?” z cyklu Sto Monet – blog o edukacji finansowej dzieci i
młodzieży: https://bit.ly/3zjQvBa
8. Wszukiwarka szkoł w Krakowie: Nasze szkoły – Kraków | Lista Krakowskich szkół –
Wyszukiwarka (naszeszkoly.krakow.pl)
9. Strona do elektronicznej rekrutacji : Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych (e-omikron.pl)

10. E-poradnik 2021r – dla uczniów i rodziców klas 8 – Jak wybrać wymarzoną szkołę?  
11. Klasy VII i VIII szkół podstawowych – Zintegrowana Platforma Edukacyjna (zpe.gov.pl) – opisy
zawodów i ścieżka kształcenia do nich