Doradca Zawodowy

Doradca zawodowy:
mgr Agata Chudzikiewicz

Dyżury w roku szkolnym 2020/2021:

   
   
Poniedziałek   10.45 -12.15
Wtorek   8.00 – 12.15
Środa   8.00 -12.15
   
   
   

Doradztwo zawodowe w naszej szkole:

  • Lekcje z doradcą zawodowym w kl VII, VIII 
  • Zajęcia indywidualne – informacje,  porady, testy, Indywidualny Plan Działania(IPD)

    

W ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w naszej szkole realizujemy:

  • program Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) i  Krakowskiej Szkoły Doradztwa Zawodowego (KSDZ)  – doradca zawodowy, Mapa karier
  • Pakiet „Rozwijam skrzydła” KOWEZiU    – wychowawcy
  • lekcje  w oparciu o podstawę  programową danego przedmiotu  – nauczyciele poszczególnych przedmiotów

              

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE DLA KLAS Viii:

Zajęcia wspomagające wybór szkoły ponadpodstawowej:

Celem zajęć jest wypracowanie z uczniem IPD – Indywidualnego Planu Działania z propozycją dalszej ścieżki kształcenia ucznia.

Przebieg zajęć indywidualnych z doradcą:

  1. Kontrakt – ustalenie zasad i form współpracy ucznia z doradcą
  2. Wypełnianie przez ucznia kwestionariuszy i testów na predyspozycje zawodowe
  3. Rozmowa
  4. Wspólne tworzenie IPD

Zainteresowani uczniowie zapisują się na określone terminy spotkań u doradcy.

IPD – zostaje wypracowany, gdy uczeń ukończy pełny cykl spotkań z doradcą !!! IPD jest propozycją dalszego kształcenia, zgodnie z predyspozycjami i możliwościami edukacyjnymi ucznia. Jest informacją dla ucznia i rodzica, w jakich typach szkół i grupie zawodów może dalej kształcić się uczeń, jakie możliwości daje uczniowi wybór konkretnego typu szkoły.

Zainteresowani uczniowie zapisują się na określone terminy spotkań u doradcy.

Spotkania doradcy z rodzicami: zebrania, terminy ustalane indywidualnie.