Doradca Zawodowy

Doradca zawodowy: Agata Chudzikiewicz

Wtorek 9.45 -13.15
Środa 9.45 – 14.45
Czwartek 9.45 -15.15

Zajęcia indywidualne DLA KLAS VIII i III gimnazjum: 

Zajęcia wspomagające wybór szkoły ponadpodstawowej: (po uzgodnieniu terminu z doradcą)

Środa- 8l (14.25 – 15.10)

Czwartek -8l (14.25 – 15.10)

Celem zajęć jest wypracowanie z uczniem IPD – Indywidualnego Planu Działania
z propozycją dalszej ścieżki kształcenia ucznia. 

Przebieg zajęć indywidualnych z doradcą: 

  1. Kontrakt – ustalenie zasad i form współpracy ucznia z doradcą 
  2. Wypełnianie przez ucznia kwestionariuszy i testów na predyspozycje zawodowe 
  3. Rozmowa 
  4. Wspólne tworzenie IPD 

IPD – zostaje wypracowany, gdy uczeń ukończy pełny cykl spotkań z doradcą !!! IPD jest propozycją dalszego kształcenia, zgodnie z predyspozycjami i możliwościami edukacyjnymi ucznia. Jest informacją dla ucznia i rodzica, w jakich typach szkół i grupie zawodów może dalej kształcić się uczeń, jakie możliwości daje uczniowi wybór konkretnego typu szkoły. 

Zainteresowani uczniowie zapisują się na określone terminy spotkań u doradcy. 

Spotkania doradcy z rodzicami: zebrania, terminy ustalane indywidualnie.

Zajęcia i spotkania indywidualne odbywają się w Szkolnym Ośrodku Kariery.