REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2020

Zabierzów 12.03.2020 r.

KOMUNIKAT

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z decyzją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o zawieszeniu zajęć w szkołach i przedszkolach, organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych oraz zamknięciu instytucji kultury, przyjmując za cel ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa, a także działając w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, proszę o ograniczenie do minimum osobistych wizyt w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zabierzowie oraz w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy z wyjątkiem spraw pilnych.

W sprawach bieżących, niewymagających osobistego udziału proszę kontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej szkół lub GZEAS. 

Proszę przesyłać na adres poczty elektronicznej szkół wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola lub szkoły. Wniosek musi być podpisany i zeskanowany, może to być także wyraźne zdjęcie podpisanego wniosku. 

Na stronie www.gzeas@zabierzow.org.pl są podane telefony i adresy poczty elektronicznej szkół.

Kontakt do GZEAS: gzeas@zabierzow.org.pl lub tel. 12-285-15-62

Janina Wilkosz

Dyrektor GZEAS w Zabierzowie


 

Oddział przedszkolny:

 1. Zasady rekrutacji
 2. Zarządzenie
 3. Potwierdzenie woli przyjęcia
 4. Wniosek
 5. Oświadczenie o zatrudnieniu
 6. Oświadczenie o wielodzietności

Klasa pierwsza:

 1. Zasady rekrutacji
 2. Zarządzenie
 3. Zgłoszenie do klasy 1
 4. Wniosek o przyjęcie kandydata spoza obwodu
 5. Załączniki do wniosku
 6. Potwierdzenie woli przyjęcia