REKRUTACJA 2019

Oddział przedszkolny:

Uwaga! Adres strony internetowej dla rodziców: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminazabierzow

 1. Zasady rekrutacji
 2. Zarządzenie
 3. Wniosek o przyjęcie do przedszkola
 4. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
 5. Załączniki do wniosku
 6. Potwierdzenie woli przyjęcia

Klasa pierwsza:

 1. Zasady rekrutacji
 2. Zarządzenie
 3. Zgłoszenie do klasy 1
 4. Wniosek o przyjęcie kandydata spoza obwodu
 5. Załączniki do wniosku
 6. Potwierdzenie woli przyjęcia