REKRUTACJA 2021

 


 

Oddział przedszkolny:

 1. Zarządzenie
 2. Uchwała – określenie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
 3. Uchwała – określenie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
 4. Deklaracja 
 5. Harmonogram rekrutacji
 6. Zasady rekrutacji
 7. Informacja

Klasa pierwsza:

 1. Zarządzenie
 2. Zgłoszenie do klasy 1
 3. Wniosek o przyjęcie kandydata spoza obwodu
 4. Załączniki do wniosku
 5. Uchwała – określenie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
 6. Uchwała – określenie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
 7. Harmonogram rekrutacji 
 8. Informacja