Osiągnięcia uczniów

Szkoła Podstawowa w Rudawie

Laureaci i Finaliści Konkursów wiedzy, sportowych i artystycznych na poziomie ponadgminnym (powiat, województwo, kraj, międzynarodowy) w roku 2016 / 2017

Nazwa konkursu Rodzaj*** Szczebel konkursu Liczba laureatów Liczba finalistów Klasa Uwagi**
Małopolski Konkurs

Języka

Angielskiego

wiedzy

Językowy

Rejonowy 2 VI
Biegi przełajowe Sportowy Powiat 3 IV, VI 3 miejsce

Indywid.

Biegi przełajowe Sportowy Województwo 2 IV, VI
Tenis stołowy Sportowy Powiat VI Drużyna

chłopców

Tenis stołowy Sportowy Powiat VI Drużyna

dziewcząt

Szachy Sportowy Powiat V, VI 4 miejsce

Drużyna

mieszana

„W świecie dużych

i małych kotów”

Plastyczny międzynarodowy 5 IV-VI 2 wyróżnienia