Świetlica

  1. Regulamin świetlicy szkolnej – kliknij w celu wyświetlenia dokumentu
  2. Harmonogram pracy świetlicy szkolnej – kliknij w celu wyświetlenia dokumentu
  3. Informacje o świetlicy szkolnej – kliknij w celu wyświetlenia dokumentu
  4. Plan pracy świetlicy – kliknij w celu wyświetlenia dokumentu
  5. Profil świetlicy na Facebook’u -kliknij w celu wyświetlenia strony
  6. Nowości dydaktyczne w świetlicy szkolnej – kliknij w celu wyświetlenia strony