Oddziały przedszkolne

  1. Harmonogram wycieczek klas 0-3
  2. Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka
  3. Zajęcia pozalekcyjne
  4. Zespoły nauczycieli