Dokumenty szkolne

 

  1. Regulamin świetlicy szkolnej
  2. Regulamin szkolny
  3. Regulamin wypożyczania podręczników
  4. Statut szkoły 
  5. Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny
  6. Szkolny zestaw podręczników
  7. Karta zapisu do świetlicy
  8. Szkolny zestaw programów nauczania