Dokumenty szkolne

 1. Godziny przyjęć dla rodziców 
 2. Regulamin świetlicy szkolnej
 3. Regulamin szkolny
 4. Regulamin wypożyczania podręczników
 5. Statut szkoły 
 6. Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny
 7. Szkolny zestaw podręczników
 8. Szkolny zestaw programów nauczania
 9. Kalendarz roku szkolnego
 10. Koła zainteresowań
 11. Regulamin biblioteki
 12. Harmonogram akademii
 13. Karta zapisu do świetlicy