Dokumenty szkolne

 

  1. Regulamin szkolny
  2. Regulamin wypożyczania podręczników
  3. Statut szkoły 
  4. Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny
  5. Szkolny zestaw podręczników
  6. Karta zapisu do świetlicy
  7. Szkolny zestaw programów nauczania
  8. Regulamin świetlicy szkolnej
  9. Diagnoza czynników do szkolnego programu wychowawczego
  10. Kryteria zachowania klasy I-III zmiany w statucie