Informacje dla rodziców

 1. Autobus szkolny
 2. Biblioteka szkolna
 3. Czas nauczycieli dla rodziców
 4. Doradca zawodowy
 5. Godziny przyjęć dyrektora
 6. Kalendarz roku szkolnego
 7. Stołówka szkolna
 8. Pedagog szkolny
 9. Rada Rodziców
 10. Logopeda
 11. Regulamin korzystania przez dzieci ze sprzętu elektronicznego na terenie szkoły