Informacje dla rodziców

  1. Autobus szkolny
  2. Biblioteka szkolna
  3. Czas nauczycieli dla rodziców
  4. Doradca zawodowy
  5. Godziny przyjęć dyrektora
  6. Kalendarz roku szkolnego
  7. Stołówka szkolna
  8. Pedagog szkolny
  9. Rada Rodziców
  10. Logopeda