Informacje dla rodziców

 1. Autobus szkolny
 2. Biblioteka szkolna
 3. Czas nauczycieli dla rodziców
 4. Doradca zawodowy
 5. Godziny przyjęć dyrektora
 6. Kalendarz roku szkolnego
 7. Stołówka szkolna
 8. Zajęcia pozalekcyjne
 9. Pedagog szkolny
 10. Rada Rodziców
 11. Logopeda
 12. Regulamin korzystania przez dzieci ze sprzętu elektronicznego na terenie szkoły
 13. Wzór usprawiedliwienia
 14. Wzór zwolnienia z lekcji
 15. Konto Rady Rodziców