Organizacja pracy szkoły

 

 1. Plan apeli i uroczystości
 2. Rozkład dzwonków
 3. Zajęcia świetlicowe
 4. Regulamin świetlicy szkolnej
 5. Zajęcia pozalekcyjne
 6. Zespoły nauczycieli
 7. Kalendarium imprez sportowych
 8. Szkolna Rada Uczniowska
 9. Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
 10. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 11. Obiady