Organizacja pracy szkoły

 1. Lista konkursów
 2. Plan apeli i uroczystości
 3. Rozkład dzwonków
 4. Zajęcia świetlicowe
 5. Regulamin świetlicy szkolnej
 6. Zajęcia pozalekcyjne
 7. Zespoły nauczycieli
 8. Kalendarium imprez sportowych
 9. Szkolna Rada Uczniowska
 10. Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
 11. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 12. Obiady