Organizacja pracy szkoły

 

  1. Rozkład dzwonków
  2. Zajęcia świetlicowe
  3. Regulamin świetlicy szkolnej
  4. Zajęcia pozalekcyjne
  5. Zespoły nauczycieli
  6. Szkolna Rada Uczniowska
  7. Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
  8. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
  9. Obiady