OBIADY W ROKU 2024

OBIADY W ROKU 2024

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudawie informuje, że w wyniku przetargu na rok 2024 firmą cateringową dostarczająca obiad od 02.01.2024r. będzie Firma : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,Gastropol” Kraków, ul. Rydlówka 32
Cena obiadu wynosi 9,98 zł dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w wieku 4-6 lat i 11,78 zł dla uczniów klas 1-8.
Obiady będą dofinansowane przez Wójta Gminy Zabierzów w kwocie 3,00 zł, w związku z tym cena każdego obiadu będzie pomniejszona o tą kwotę i wynosi: 6,98 zł dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w wieku 4-6 lat oraz 8,78 zł dla uczniów klas 1-8.
Wpłaty za obiady należy dokonywać za cały miesiąc do 10 każdego miesiąca zgodnie z otrzymanym rachunki wystawionym przez szkołę na konto Szkoły Podstawowej w Rudawie nr 47 8591 0007 0030 0155 6717 0003.
W razie nieobecności ucznia w szkole do godziny 9.00 należy zgłosić ten fakt telefonicznie na nr telefonu 12 283 95 50 lub 12 283 80 94 wtedy różnica za wpłacone obiady będzie rozliczana w następnym miesiącu.
Obiady wydawane są w świetlicy szkolnej o godz. 12.20. Chęć korzystania z posiłku w następnym miesiącu prosimy zgłosić do ostatniego dnia miesiąca w przeciwnym razie nie będą zamawiane.

Comments are closed.