Gmina Zabierzów

praca przedszkoli w okresie wakacji letnich w 2020 roku Przedszkola samorządowe i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz
przedszkola prowadzone przez podmioty inne niż Gmina Zabierzów, ale rekrutujące dzieci na zasadach określonych przez Gminę, w miesiącu lipcu i sierpniu 2020 r. pełnią dyżur
w następujących terminach:

Przedszkola samorządowe                  Praca przedszkola w ferie letnie 2020r.
ZSP Balice                                              sierpień
SP Bolechowice                                     lipiec
SP Brzezie                                               lipiec
SP Kobylany                                           lipiec
SP Nielepice                                           sierpień
SP Rudawa                                             17 lipca – 14 sierpnia
SP Rząska                                               sierpień
ZSP Zabierzów                                       3 – 28 sierpnia
„Bajkowy Świat” w Brzoskwini           lipiec
„Kubusiowy Świat II” w Rząsce          lipiec i sierpień  z przerwą od 27 lipca do 07 sierpnia

„Radosne nutki” w Zabierzowie          lipiec i sierpień

Dane do kontaktu z przedszkolami znajdują się na stronie www.gzeas.zabierzow.org.pl w zakładce „Jednostki samorządowe” i „Pozostałe jednostki”.
Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko na okres wakacji do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole, innego niż to do którego dziecko uczęszczało w ciągu roku
szkolnego, powinni do dnia 31 maja 2020 r. zgłosić dziecko i podpisać z dyrektorem dyżurującego przedszkola umowę na uczęszczanie dziecka do przedszkola w okresie wakacji.

Janina Wilkosz
dyrektor GZEAS w Zabierzowie
j.wilkosz@zabierzow.org.pl

Comments are closed.