INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI Z  ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  I KLAS I-III

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudawie, informuje że od 25 maja 2020 roku w szkole, będą zorganizowane w godzinach od 8.00 do 15.00 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla zgłoszonych dzieci.

W przypadku chęci zapisania dziecka na takie zajęcia, należy zgłosić ten fakt do wychowawcy klasy, co najmniej dwa dni wcześniej.

Prosimy o zapoznawanie się na bieżąco , ze szczegółowymi wytycznymi GIS i MZ obowiązującymi w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

Dyrektor SP w Rudawie

Jadwiga Kołodzińska

Comments are closed.