INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS VIII

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudawie, informuje że od 25 maja 2020 roku w szkole, będą zorganizowane konsultacje dla zgłoszonych uczniów klas VIII, zgodnie z harmonogramem.

W przypadku chęci uczestnictwa w konsultacjach, należy zgłosić ten fakt do wychowawcy klasy, co najmniej dwa dni wcześniej.

Prosimy o zapoznawanie się na bieżąco , ze szczegółowymi wytycznymi GIS  i MZ obowiązującymi w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz procedurami konsultacji opracowanymi w szkole.

Dyrektor SP w Rudawie

Jadwiga Kołodzińska

Comments are closed.