INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Rudawa dnia, 14 maja 2020 r.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUDAWIE

W przypadku zainteresowania Państwa, zorganizowaniem opieki dla dzieci z oddziałów przedszkolnych dla Rodziców pracujących, na zasadach zawartych
w wytycznych GIS i MZ, prosimy o kontakt z wychowawcami oddziałów lub sekretariatem szkoły.

                                                                                                                                                                                  Dyrektor SP w Rudawie

                                                                                                                                                                                     Jadwiga Kołodzińska

Comments are closed.