INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI klas I-III 

Rudawa, 14.05.2020 r. 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI klas I-III 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUDAWIE

Szanowni Państwo, 

W związku z tym, że pojawiła się możliwość wznowienia działalności opiekuńczo-wychowawczej  od dnia 25 maja 2020 roku (poniedziałek) zwracamy się do Państwa z pytaniem czy bylibyście zainteresowani opieką. Deklarując chęć powrotu do szkoły muszą mieć Państwo świadomość czynników zagrożenia zarówno dla dziecka, jego opiekunów, rodziców jak i innych osób, z którymi mogłoby dojść do kontaktów. Jednocześnie zaznaczamy, iż w zależności od liczby zgłoszonych do opieki dzieci mogą zostać uruchomione zajęcia dydaktyczne.  

Proszę o odpowiedź do wychowawców klas, poprzez dziennik elektroniczny – wiadomości, lub inną formę kontaktu uzgodnioną z wychowawcą,                                  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 maja do godziny 15:00 .  

W informacji proszę uwzględnić odpowiedzi na  następujące pytania: 

  1. W jakich godzinach deklarują Państwo pobyt dziecka na zajęciach ?
  2. Czy dziecko będzie  korzystało z zorganizowanego   dowozu ?
  3. Czy dziecko będzie  korzystało z dożywiania?

Prosimy o zapoznawanie  się na bieżąco, ze szczegółowymi wytycznymi GIS  i MZ obowiązującymi w przypadku uruchomienia szkół.

O szczegółowych zasadach zorganizowania pracy szkoły, będziemy Państwa informować w kolejnych komunikatach. 

                                                                                                                                                               Dyrektor SP w Rudawie

                                                                                                                                                                  Jadwiga Kołodzińska

Comments are closed.