Ważna informacja dotycząca uruchomienia przedszkoli

Zabierzów 06.05.2020 r. 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

Szanowni Państwo, 

W związku z tym, że pojawiła się możliwość wznowienia działalności samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  na terenie Gminy Zabierzów od dnia 11 maja 2020 roku (poniedziałek) po raz kolejny zwracam się do Państwa z pytaniem czy bylibyście zainteresowani opieką. Deklarując chęć powrotu do przedszkola muszą mieć Państwo świadomość czynników zagrożenia zarówno dla dziecka, jego opiekunów, rodziców jak i innych osób, z którymi mogło dojść do kontaktów. 

Jednocześnie zaznaczamy, iż w zależności od liczby zgłoszonych do opieki dzieci mogą zostać uruchomione tylko wybrane placówki przedszkolne.  Grupy te zostałyby utworzone z podziałem na wiek dzieci. Dowóz dziecka do wybranego przedszkola będzie należał do rodziców, również pracownicy przedszkola będą się zmieniali, dostawa posiłków w formie cateringu też może być wykonywana przez inną niż do tej pory firmę. 

Proszę o odpowiedź w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja do godziny 20:00 na poniższe pytanie:

Czy Państwa dziecko będzie korzystać z zajęć opiekuńczych przedszkola od dnia 11 maja 2020 r. na warunkach określonych w Wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Organ Prowadzący TAK/NIE*

Jeśli TAK – w jakich godzinach deklarują Państwo pobyt dziecka w przedszkolu ? 

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi wytycznymi GIS i MZ obowiązującymi w przypadku uruchomienia przedszkola. 

Wytyczne_GIS_i_MZ-2 – kliknięcie spowoduje pobranie dokumentu

Wytyczne_GIS_zlobki_przedszkola_aktualizacja_04.05.2020 –  kliknięcie spowoduje pobranie dokumentu

Comments are closed.