PILNA INFORMACJA DO RODZICÓW DZIECI ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Zajęcia opiekuńcze od dnia 6 maja 2020r. 

Czy Państwa dziecko będzie korzystać z zajęć opiekuńczych naszego przedszkola od dnia 6 maja 2020 r. na warunkach określonych w Wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwo Edukacji Narodowej TAK/NIE*

Proszę o odpowiedź w nieprzekraczalnym terminie w dniu 30 kwietnia 2020 r. do godziny 17.00

Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane ponieważ na podstawie ilości zgłoszeń w terminie określonym wyżej będziemy oceniać nasze możliwości co do zapewnienia opieki dla dzieci zgodnie z wytycznymi.

 

W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Przy podejmowaniu decyzji proszę uwzględnić również to, że otwarcie przedszkola uniemożliwi Państwu uzyskanie zasiłku opiekuńczego na drugie dziecko w rodzinie, które ukończyło 8 lat. Zgłoszenia proszę przesyłać do wychowawców oddziałów lub na adres mailowy szkoły zssekretariat@poczta.onet.pl

W załączeniu wytyczne MZ, GIS i MEN dla Gminy, dyrektora, nauczyciela i rodzica, proszę o zapoznanie się przed podjęciem decyzji.

Wytyczne_GIS_i_MZ – kliknięcie spowoduje pobranie dokumentu

 

Comments are closed.