Informacje o nauczaniu zdalnym

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie prowadzenia kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 – w dniach 25 marca 2020 roku do 8 kwietnia 2020 roku będzie prowadzone nauczanie zdalne.

  1. Każdy nauczyciel prześle do dnia 25 marca 2020 roku, informacje na temat zakresu treści nauczania do zrealizowania w okresie od 25 marca do 8 kwietnia 2020 roku, oraz sposoby monitorowania postępów uczniów w nauce. Ustali także sposób konsultacji z uczniami i rodzicami.
  2. Każdego dnia nauczyciel do godziny 10.00 przekazuje według planu lekcji na dany dzień, zakres materiału do zrealizowania. Wiadomość będzie przekazana uczniom i rodzicom.
  3. Uczeń ma za zadanie codziennie zalogować się na konto w dzienniku, przeczytać wytyczne nauczyciela i wykonać polecenia.
  4. Prosimy rodziców o kontrolę czy dziecko spełnia swój obowiązek.
  5. Każdy rodzic na swoim koncie Synergia ( konto rodzica) może wygenerować nowe hasło dla ucznia( górne menu >Uczeń>Informacje>Konto ucznia). Czynności tej nie można dokonać z poziomu aplikacji mobilnej zainstalowanej np. na telefonie.
  6. W przypadku pytań, wątpliwości , niezrozumienia polecenia itp.  prosimy kontaktować się za pośrednictwem dziennika z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
  7. Nauczyciele odczytują informacje od uczniów i rodziców do godziny 14.30, po tym czasie informacje przychodzące będą odczytane następnego dnia.
  8. Każda próba kontaktu ucznia z nauczycielem w danym dniu jest potwierdzeniem obecności na zajęciach.

Drodzy  Uczniowie,

Dobrze zaplanujcie swoją pracę, pracujcie systematycznie, nie odkładajcie zadań na później. 

Rozpiszcie plan dnia z podziałem na godziny, tak jakbyście chodzili do szkoły.

Jeżeli czegoś nie rozumiecie proście nauczycieli  o wyjaśnienie trudnych kwestii.

Róbcie przerwy w nauce, po ciężkiej pracy każdemu należy się odpoczynek.

Bądźcie bezpieczni w Internecie, korzystajcie  z oprogramowania antywirusowego, nie otwierajcie podejrzanych stron.

O wszelkich zmianach związanych ze zdalnym nauczaniem będziemy Państwa informować na bieżąco. Liczymy na Państwa współpracę                  i zrozumienie.

Comments are closed.