Zawiadomienie

Zawiadomienie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudawie zawiadamia, że sekretariat szkoły będzie udzielał informacji telefonicznie codziennie w godzinach od 8.00 – 13.00
pod numerem telefonu 12 2839550.
W korytarzu wejściowym umieszczona będzie skrzynka na wrzucanie pism i poczty, w tym np. wniosków rekrutacyjnych. Jeśli ktoś życzy sobie potwierdzenia przyjęcia pisma, to na piśmie proszę podać adres email.
O ewentualnym zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Dyrektor Szkoły
Jadwiga Kołodzińska

Comments are closed.