„Wrzesień 39” czyli o tym jak wybuchła II Wojna Światowa, a zniknęła II Rzeczypospolita

Z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej przybyła do naszej szkoły Grupa Artystyczno-
Rekonstrukto. Podczas pokazu przedstawiono repliki broni, mundury wojskowe i całe wyposażenie
używane podczas kampanii wrześniowej. W pokazach wzięli udział uczniowie z klas IV-VIII. Byli oni
zaangażowani w prezentacje wyposażenia żołnierza polskiego na początku wojny. Pokazy wzbudziły
bardzo duże zainteresowanie i aplauz publiczności.

Comments are closed.