Gminny konkurs matematyczny w Rudawie „Mały Rachmistrz”

Gminny Konkurs Matematyczny
„Mały Rachmistrz 18”
Rudawa 2019r.

23 maja 2019r. w Szkole Podstawowej w Rudawie odbył się Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „ Mały Rachmistrz 18”. Udział w nim wzięło 37 uczniów z klas I-III z 9 szkół podstawowych z terenu gminy Zabierzów.
Celem konkursu jest rozwijanie i pogłębianie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów klas I-III, kształtowanie samodzielnego i twórczego myślenia, promowanie matematyki jako atrakcyjnej dziedziny nauki, wdrażanie do samodzielnego działania, integracja środowiska uczniowskiego, współpraca nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
Młodzi matematycy – reprezentanci klas, przez 60 minut zmagali się z zadaniami matematycznymi przygotowanymi przez organizatorki konkursu. To był bardzo emocjonujący czas dla uczestników i oczekujących na nich nauczycieli. Po sprawdzeniu prac wyłoniono zwycięzców.
Okres oczekiwania na wyniki umilił uczestnikom słodki poczęstunek oraz program artystyczny w wykonaniu uczniów klasy IIb pod przewodnictwem wychowawczyni p. Ewy Tarnawskiej.
Po występie Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej mgr Jadwiga Kłodzińska ogłosiła wyniki i wraz ze sponsorami wręczyła nagrody zwycięzcom.
Nagrody wręczyli: Pani Ewelina Szlachta z GZEAS-u, Pan Jan Prusak z firmy Lafarge.

Wyniki:

Zwycięzcy konkursu w kategorii klas I:

I miejsce zajął Karol Karbowski – ZS w Rząsce
II miejsce zajął Bartłomiej Rotter – SP w Rudawie
III miejsce zajął Nikodem Nowak – SP w Brzeziu
Wyróżnienie Aleksandra Skiba – SP w Bolechowicach

Zwycięzcy konkursu w kategorii klas II:

I miejsce zajął Szymon Ptak – ZS w Rząsce
II miejsce zajęła Nina Ciba – SP w Bolechowicach
III miejsce zajął Maciej Młynarczyk – SP w Rudawie
Wyróżnienie Antoni Miszta – ZSP w Zabierzowie

Zwycięzcy konkursu w kategorii klas III:

I miejsce zajęła Zuzanna Szymańska – SP w Bolechowicach
II miejsce zajął Karol Radwan – SP w Rudawie
III miejsce zajęła Urszula Węgorek – SP w Brzeziu
Wyróżnienie Laura Mazur – SP w Nielepicach

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom!!!

Honorowym patronatem konkurs objął Pan Łukasz Smółka v-ce Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Wójt Gminy Zabierzów Pani Elżbieta Burtan.
Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem sponsorów dzięki, którym dzieci otrzymały nagrody rzeczowe i słodki poczęstunek.
Byli to: Marszałek Województwa Małopolskiego, Lafarge, Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zabierzowie, Matimex, Alsal, Auto-Plus, Mosur, Prywatna Apteka w Rudawie, Prywatna Apteka w Zabierzowie, Lewiatan oraz Referat ds. Rozwoju i Promocji Gminy Zabierzów.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudawie mgr Jadwiga Kłodzińska oraz organizatorki mgr Marzena Czepiec i mgr Beata Adamska dziękują wszystkim uczestnikom i nauczycielom za udział w konkursie.

Comments are closed.