Organizacja zajęć po przerwie świątecznej

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudawie, informuje że dnia 23 kwietnia 2019 roku
w szkole będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze od 7.00 do 16.00,
natomiast od 24 kwietnia 2019 roku zajęcia opiekuńcze i dydaktyczno-wychowawcze,
zgodnie z podziałem godzin.

A  na nadchodzące Święta Wielkanocne składam Państwu najlepsze życzenia.

Jadwiga Kołodzińska

Comments are closed.