Informacja w sprawie organizacji pracy szkoły

W związku z przedłużającym się strajkiem nauczycieli,
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudawie, przypomina że zgodnie
z komunikatem z dnia 3 kwietnia, w czasie egzaminów ósmoklasisty
w dniach 15, 16, 17 kwietnia 2019 roku, w szkole nie będą mogły być
zorganizowane zajęcia opiekuńcze.
Dalsze informacje będą zamieszczane na bieżąco.

Jadwiga Kołodzińska

Comments are closed.