STRAJK PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUDAWIE

STRAJK PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUDAWIE

Ważne informacje dla RODZICÓW uczniów szkoły/przedszkola:

Szanowni Państwo, 

w związku  z tym, że ponad 90% pracowników szkoły/przedszkola poparło referendum strajkowe pracowników oświaty informuję, że nastąpią zmiany w organizacji pracy szkoły/przedszkola w dniach strajku t.j. od 8 kwietnia 2019 r. do odwołania.

W tym czasie organizacja pracy w szkole/przedszkolu będzie przebiegała następująco: 

 1. zajęcia opiekuńcze będzie realizował tylko dyrektor i wicedyrektor szkoły, z tego więc wynika ograniczenie liczby miejsc dla dzieci/ uczniów objętych opieką,
 2. nie będzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych (lekcji),
 3. szkoła zapewni zajęcia opiekuńcze tylko dla 70 uczniów, 
 4. zajęcia opiekuńcze będą prowadzone od godz. 7.00 do 17.00,
 5. zajęcia opiekuńcze będą zapewnione dla 70 uczniów/dzieci rodziców pracujących, którzy wpiszą się na listę w szkole według kolejności zapisu, aż do wyczerpania 70 miejsc,
 6. listy będą udostępnione w szkole w pomieszczeniu woźnej (koło świetlicy)  w godzinach: 
 1. 12.00 do 17.00 w dniu 03.04.2019 r.
 2.   7.00 do 17.00 w dniu 04.04.2019 r.
 3.   7.00 do   9.00 w dniu 05.04.2019 r.

W przypadku wypełnienia listy wcześniej niż w wyżej określonych terminach, Dyrektor informuje rodziców o braku możliwości opieki nad pozostałymi uczniami/ dziećmi.

 1. w dniach egzaminu gimnazjalnego t.j. 10, 11, 12 kwietnia 2019 r. zajęć opiekuńczych w szkole/przedszkolu nie będzie, 
 2. w dniach egzaminu na zakończenie klasy 8 szkoły podstawowej t.j. 15, 16, 17 kwietnia 2019 r. zajęć opiekuńczych w szkole/przedszkolu nie będzie,
 3. w dniach egzaminów wszyscy rodzice we własnym zakresie zapewnią opiekę dla swoich dzieci,
 4. w okresie strajku pracowników szkoły/przedszkola z wyjątkiem dni egzaminów, szkoła nie zapewnia dowozu dla uczniów,
 5. zastrzegamy sobie możliwość odwołania egzaminów (w tym dowozu uczniów) w zależności od decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej co do ustalania składu zespołów nadzorujących egzaminy.

INFORMACJE dodatkowe dla rodziców:

 1. Infolinia dla rodziców uruchomiona zostanie w GZEAS w Zabierzowie od dnia 3 kwietnia od godziny 12.00 nr telefonu 12-285-15-62 wew. 26 i 25, w pozostałych dniach infolinia działa                      w godzinach: 

poniedziałek 9.00 do 17.00

wtorek – czwartek 8.00 do 16.00

piątek 7.00 do 15.00

 1. Informacje bieżące będą zamieszczane w dziennikach elektronicznych szkół, a także na stronach www GZEAS, szkół, Gminy i na facebooku Gminy oraz na tablicach ogłoszeń                                                  w szkole/przedszkolu.
 2. Rodzice mogą skorzystać w okresie zamknięcia szkoły/przedszkola z oferty Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów w Zabierzowie. Oferta w załączeniu. 
 3. O odwołaniu lub zakończeniu strajku poinformujemy Państwa za pośrednictwem wymienionych w pkt 2 miejsc ogłoszeń.

Rudawa, dn.03.04.2019 r.

Dyrektor Szkoły 

Jadwiga Kołodzińska

Comments are closed.