Obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Jeden dzień to za mało…

czyli obchody  setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Rudawie

W roku stulecia  odzyskania przez Polskę niepodległości w Szkole Podstawowej
im. Armii Krajowej w Rudawie zakończyliśmy kolejny etap obchodów tej uroczystości.
W drugim okresie roku szkolnego 2017/2018 uczniowie klas 4-7 i gimnazjalnych  uczestniczyli w prelekcjach przygotowanych przez  nauczyciela bibliotekarza,
Beatę Żurakowską-Wilewską oraz Koło Przyjaciół Biblioteki na temat czasów rozbiorów
i dążeń Polaków do zrzucenia jarzma niewoli. Prezentacje obejmowały różne aspekty działalności  obywateli, tj. politykę, wojskowość, kulturę, życie społeczne, 
w szczególny zaś sposób uwzględniały historię naszej małej Ojczyzny. Przedsięwzięcie
to zakończyła w dniu 4 października 2018 roku historyczna gra terenowa „Droga Polski
do niepodległości” przeprowadzona w szkole oraz ważnych dla mieszkańców miejscach
wsi Rudawa. Uczniowie podzieleni na grupy jako młodzi skauci mieli za zadanie przedrzeć się między oddziałami wroga do Krakowa, aby zasilić oddziały Pierwszej Kadrowej pod dowództwem Józefa Piłsudskiego. Swoje kwalifikacje wojskowe musieli potwierdzić, odwiedzając sześć punktów kontrolnych, w których rozwiązywali zadania z różnych dziedzin wiedzy. Ich obowiązkiem było m.in. odnaleźć grób pułkownika wojsk napoleońskich Benedykta Zielonki na cmentarzu w Rudawie, przybliżyć okres pobytu w Rudawie  Henryka  Sienkiewicza, noblisty, który w swoich utworach zagrzewał serca Polaków do walki, rozpoznać znane utwory literackie oraz muzyczne, obrazy powstałe w czasach walki
o niepodległość,  wykazać się wiedzą na temat rozwoju polskiej nauki i myśli technicznej. Gra Terenowa miała na celu zapoznanie uczniów z burzliwymi dziejami Ojczyzny poprzez przygodę, rywalizację i zabawę, a także integrowanie uczniów należących do różnych grup wiekowych, uczenie współpracy i odpowiedzialności za współtowarzyszy. 

Warto było zobaczyć radość i satysfakcję młodych ludzi, kiedy po zakończonej  rywalizacji, siedząc i wspólnie spożywając zasłużony posiłek, stali się jedną drużyną,  żołnierzami walczącymi o wolność. 

Kolejnym etapem świętowania setnej rocznicy niepodległości było ogłoszenie
i przeprowadzenie konkursu plastycznego pt. „Droga Polski do niepodległości”. Uczestniczyli w nim uczniowie zarówno z  klas szkoły podstawowej jak i gimnazjaliści. Spośród
36 zakwalifikowanych prac plastycznych nagrodzono dziewięć. Dwie otrzymały nagrody Gran Prix ze względu na swoją formę. Jedną z nich była głowa marszałka Piłsudskiego wykonana z gliny, pokolorowana i wypalona, drugą makieta wozu Drzymały.

Obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zakończyły się uroczystą akademią w dniu 13 listopada 2018 roku.  Tematem przewodnim uroczystości były różne oblicza wolności na ziemiach polskich, m.in. wolność religijna, wolność myśli i poglądów. Każdy  uczeń naszej szkoły był zaangażowany w obchody rocznicy poprzez wspólny śpiew pieśni historyczno-patriotycznych w trakcie akademii. Na koniec odbyło się uroczyste podsumowanie historycznej gry terenowej i konkursu plastycznego. Wyświetlony został film dokumentujący zmagania uczestników gry, nakręcony przez ucznia klasy siódmej, Karola Jensza- Stawowczyka. Pani Dyrektor, Jadwiga Kłodzińska wręczyła dyplomy, nagrody
oraz upominki wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym.

Obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości przygotowały: Aldona Danielak, Jadwiga Miłek, Gabriela Mrozicka, Maria Rochon i Beata Żurakowska-Wilewska.

Comments are closed.