Apel „Czyste powietrze”

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ZANIECZYSZCZEŃ I OCHRONY POWIETRZA

W ZWIĄZKU Z PRZEKAZANIEM PRZEZ WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

OCZYSZCZACZY POWIETRZA DO SZKOŁY

11.10.2018r. w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Rudawie odbył się uroczysty apel dotyczący powietrza, jego stanu i znaczenia dla mieszkańców Ziemi, pod hasłem: „Dbajmy o czystość powietrza, którym oddychamy”. Na początku został przedstawiony film pt. „Jak powstaje smog i jak z nim walczyć”. Wyjaśniał on w prosty sposób, jaki jest mechanizm                       i warunki tworzenia smogu typu londyńskiego, który najczęściej występuje w Polsce. Mówił               o  źródłach największych zanieczyszczeń, ich składnikach, skutkach zdrowotnych                                    i ekonomicznych, związanych z  jego występowaniem; informował o stacjach kontroli powietrza i systemie monitoringu na terenie naszego kraju. Wszyscy słuchacze dowiedzieli się, jak można zabezpieczyć się przed nim, oraz że walkę o czyste powietrze musi podjąć każdy                   z nas.  

Uczniowie podczas apelu „wypowiedzieli wojnę” nie tylko smogowi, ale także nikotynie i innym składnikom dymu tytoniowego, na wdychanie których jesteśmy narażeni także jako palacze bierni. Tym razem poczuliśmy się jak na sali rozpraw, gdzie uczestniczyliśmy                         w przedstawieniu pt. „Sąd nad papierosem”, z udziałem uczniów klasy VII B. Następnie zostały odczytane fragmenty nagrodzonego w konkursie opowiadania fantastycznego pt. „Opowieść dozorcy”.  Jego autor, Jakub Nęcka, przeniósł nas w przyszłość. Także dzięki starannie dobranej muzyce, mogliśmy wyobrazić sobie naszą planetę, na której zdegradowane przez człowieka środowisko uniemożliwia normalne funkcjonowanie istot, a jest to możliwe jedynie w specjalnych, wydzielonych kompleksach. 

W związku z apelem zostały wcześniej ogłoszone i przeprowadzone w szkole trzy konkursy, w których uczniowie chętnie wzięli udział. W końcowej części uroczystości zostały ogłoszone wyniki, oraz wręczone nagrody i dyplomy uczniom:

  1. Konkurs plastyczny na temat „Dbając o czyste powietrze- dbasz o siebie, swoich bliskich i całą planetę”

I miejsce- Paulina Marona kl. VII A

II miejsce- Wioletta Łazowy kl. VI A i Milena Gędłek kl.IV A

III miejsce- Aleksandra Ćwiklak kl. VI A i Zuzanna Nowak kl. VIIA

Wyróżnienia otrzymali: Marcelina Żurek, Izabela Kurek, Maciej Stefanowski, Maja Jensz- Stawowczyk, Zofia Dula i Kamila Mikołajska.

  1. Konkurs na komiks, na temat, który był hasłem przewodnim apelu

I miejsce- Jan Gościej i Karol Wąchol kl. VII A

  1. Konkurs literacki- opowiadanie fantastyczne na temat: „A miało być tak pięknie…”- wizja świata, w którym jest skażone środowisko i ludziom zaczyna brakować czystego powietrza

I miejsce- Jakub Nęcka i Milena Ślażyk kl. III A gimnazjum

II miejsce- Karol Jensz- Stawowczyk kl. VII A

III miejsce- Kinga Kopońka kl. VII B

Do apelu uczniowie przygotowywali się w różny sposób. Niektórzy wykonywali transparenty, z samodzielnie ułożonymi hasłami dotyczącymi powietrza i jego zanieczyszczeń. Trzymali je siedząc na widowni, a na sam koniec uroczystości mogli je zaprezentować i głośno odczytać na forum, co sprawiało im wielką radość, zwłaszcza że byli docenieni gromkimi brawami. Mimo, że nasza uroczystość  już się skończyła, to nadal możemy podziwiać prace konkursowe uczniów wyeksponowane na korytarzach naszej szkoły, a temat który poruszyliśmy pozostanie cały czas żywy w naszych sercach i pamięci.

Opiekunami projektu były:  mgr Maria Pałka i mgr Lucyna Strychalska

Comments are closed.