Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Rudawie

W roku szkolnym 2018/2019, na terenie Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Rudawie, utworzone zostały trzy oddziały przedszkolne. Uczęszczają do nich dzieci w wieku 4, 5 i 6 lat. Realizowane jest również roczne przygotowanie przedszkolne do podjęcia nauki w klasie pierwszej.

Każdy oddział posiada osobną salę – świetnie wyposażoną i w pełni dostosowaną do potrzeb najmłodszych. Sale „Motylków” oraz „Sówek” posiadają osobne wejście i szatnię oraz znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw. Natomiast „Biedronki” zajmują salę na terenie szkoły podstawowej – usytuowaną w pobliżu szatni, świetlicy i wyjścia na szkolny plac rekreacyjno – sportowy.

Cały budynek szkolny jest monitorowany, wejście do szkoły zamykane, a ponadto każda osoba wchodząca na teren szkoły jest sprawdzana przez panią woźną.

Sale wyposażone są w liczne pomoce dydaktyczne, materiały plastyczne, zabawki oraz gry. Wyposażenie sal oraz materiały do zajęć w całości zakupywane i finansowane są ze środków pochodzących z Gminy Zabierzów. Zatem, poza zakupem pakietu podręczników, rodzice dzieci sześcioletnich nie ponoszą żadnych kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkola.

Nasze grupy przedszkolne charakteryzują się niewielką liczebnością dzieci (poniżej 20 osób), przez co w praktyce stosowana jest indywidualizacja procesu edukacyjnego oraz bogactwo i różnorodność zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Dodatkowo prowadzone są nieodpłatne zajęcia rozwijające zdolności dzieci (np. umuzykalniające z elementami metody Carla Orffa, teatralne, czytelnicze).

Ponadto dzieci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych prowadzonych na terenie szkoły podstawowej, tj.: akrobatyka, robotyka, taniec, język angielski lub karate.

Oddziały przedszkolne prowadzone są przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę nauczycieli. Niezwykle istotny jest również fakt, iż posiadamy asystenta nauczyciela, który świadczy pomoc w czynnościach samoobsługowych, opiekuńczych oraz wychowawczych.

Wśród naszych nauczycieli jest także liczna grupa terapeutów pedagogicznych, przez co do oddziałów przedszkolnych trafiają także dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi i uzyskują kompleksową pomoc, polegającą na wspieraniu rozwoju a także zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Niezwykle istotny jest również fakt, iż oddziały przedszkolne mają możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej w godzinach 7:00 – 17:00. W trosce o zapewnienie jak największego bezpieczeństwa najmłodszym dzieciom, została utworzona osobna świetlica, do której uczęszczają wyłącznie dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas pierwszych. Dzieci cztero- i pięcioletnie korzystające ze świetlicy szkolnej po skończonych zajęciach, uiszczają jedynie symboliczną opłatę w wysokości 1zł/godzinę.

Od tego roku szkolnego wprowadzony został komputerowy system rejestracji dzieci „Jammik”, dokumentujący obecności oraz naliczający stawki za zjedzone posiłki i godziny spędzone w świetlicy, do którego stały wgląd mają rodzice.

Na terenie szkoły podstawowej organizowane są także posiłki. Dzieci wspólnie spożywają obiad przygotowany przez firmę cateringową „Frykas”.

Oddziały przedszkolne biorą także udział w dużej ilości dodatkowych atrakcji: konkursy, przedstawienia, wyjazdy, wycieczki, warsztaty, akcje charytatywne itp.

 

mgr Anna Bartocha

Comments are closed.