Praca przedszkoli w Gminie Zabierzów w okresie wakacji letnich w 2020 roku

Zabierzów 3 czerwca 2020 r.

Praca przedszkoli w Gminie Zabierzów 

w okresie wakacji letnich w 2020 roku

Przedszkola samorządowe i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz przedszkola prowadzone przez podmioty inne niż Gmina Zabierzów, ale rekrutujące dzieci na zasadach określonych przez Gminę, w miesiącu lipcu i sierpniu 2020 r. są czynne w okresie:

l.p. Przedszkola […]

Harmonogram konsultacji dla uczniów klas 4-8

Dzień dobry,

Przekazuję harmonogram konsultacji, które odbędą się w szkole w przyszłym tygodniu. Proszę, w miarę możliwości, o wcześniejszy kontakt z nauczycielem w celu podania tematu konsultacji (np.: wyjaśnienie tematu…, napisanie sprawdzianu, itp.). Proszę również o zapoznanie się z procedurami korzystania z konsultacji.

Pozdrawiam

Dyrektor Szkoły

Jadwiga Kołodzińska

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W […]

Gmina Zabierzów

praca przedszkoli w okresie wakacji letnich w 2020 roku Przedszkola samorządowe i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz przedszkola prowadzone przez podmioty inne niż Gmina Zabierzów, ale rekrutujące dzieci na zasadach określonych przez Gminę, w miesiącu lipcu i sierpniu 2020 r. pełnią dyżur w następujących terminach:

Przedszkola samorządowe                 […]

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI Z  ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  I KLAS I-III

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudawie, informuje że od 25 maja 2020 roku w szkole, będą zorganizowane w godzinach od 8.00 do 15.00 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla zgłoszonych dzieci.

W przypadku chęci zapisania dziecka na takie zajęcia, należy zgłosić ten fakt do wychowawcy klasy, co najmniej dwa dni wcześniej.

Prosimy o zapoznawanie się na bieżąco , ze […]

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS VIII

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudawie, informuje że od 25 maja 2020 roku w szkole, będą zorganizowane konsultacje dla zgłoszonych uczniów klas VIII, zgodnie z harmonogramem.

W przypadku chęci uczestnictwa w konsultacjach, należy zgłosić ten fakt do wychowawcy klasy, co najmniej dwa dni wcześniej.

Prosimy o zapoznawanie się na bieżąco , ze szczegółowymi wytycznymi GIS  i MZ […]

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Rudawa dnia, 14 maja 2020 r.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUDAWIE

W przypadku zainteresowania Państwa, zorganizowaniem opieki dla dzieci z oddziałów przedszkolnych dla Rodziców pracujących, na zasadach zawartych w wytycznych GIS i MZ, prosimy o kontakt z wychowawcami oddziałów lub sekretariatem szkoły.

              […]

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI klas I-III 

Rudawa, 14.05.2020 r. 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI klas I-III 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUDAWIE

Szanowni Państwo, 

W związku z tym, że pojawiła się możliwość wznowienia działalności opiekuńczo-wychowawczej  od dnia 25 maja 2020 roku (poniedziałek) zwracamy się do Państwa z pytaniem czy bylibyście zainteresowani opieką. Deklarując chęć powrotu do szkoły muszą mieć Państwo świadomość czynników zagrożenia zarówno […]

Ważna informacja dotycząca uruchomienia przedszkoli

Zabierzów 06.05.2020 r. 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

Szanowni Państwo, 

W związku z tym, że pojawiła się możliwość wznowienia działalności samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  na terenie Gminy Zabierzów od dnia 11 maja 2020 roku (poniedziałek) po raz kolejny zwracam się do Państwa z pytaniem czy bylibyście zainteresowani opieką. Deklarując chęć powrotu do przedszkola muszą […]

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

Zabierzów 05.05. 2020 r.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

Szanowni Państwo, 

Kierując się wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego kraju z dnia 30 kwietnia 2020 r. (Wytyczne do obowiązkowego zapoznania się, są dołączone do niniejszej informacji), na spotkaniu Wójta Gminy Zabierzów z Dyrektorami szkół i przedszkoli w dniu 4 maja 2020 r., oceniliśmy, że nie jesteśmy […]

PILNA INFORMACJA DO RODZICÓW DZIECI ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Zajęcia opiekuńcze od dnia 6 maja 2020r. 

Czy Państwa dziecko będzie korzystać z zajęć opiekuńczych naszego przedszkola od dnia 6 maja 2020 r. na warunkach określonych w Wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwo Edukacji Narodowej TAK/NIE*

Proszę o odpowiedź w nieprzekraczalnym terminie w dniu […]