Zmiana organizacji pracy Urzędu i jednostek gminy

Od 4 maja 2020 r. zmiana organizacji pracy Urzędu i jednostek gminy – możliwość zarezerwowania wizyty i załatwienia spraw osobiście

Szanowni Mieszkańcy,

Mając na uwadze aktualne działania administracji rządowej i samorządowej zmierzające w kierunku stopniowej likwidacji ograniczeń dostępu obywateli do usług świadczonych przez instytucje publiczne, zdecydowaliśmy o zakończeniu czasowego zawieszenia bezpośredniej obsługi stron w Urzędzie Gminy Zabierzów oraz GZEAS w Zabierzowie od dnia 4 maja 2020 […]

Praca Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabierzowie

Praca Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabierzowie od 16 marca 2020 r. do odwołania zawieszenia zajęć

Telefon interwencyjny 507 964 086 czynny jest codziennie w godz. 8.00-16.00 Dyżury Pracowników w Poradni: poniedziałek-czwartek w godz. 10.00-12.00 piątek w godz. 12.00-14.00 Prosimy zgłaszać się osobiście tylko w sprawach pilnych Kontakt mailowy: johan.zabierzow@interia.pl Dyżur online psychologa: https://www.facebook.com/106959980941829/ Poniedziałek w godz.11.00-13.00 […]

Lista dzieci przyjętych do klasy I

Lista przyjętych do klasy I – kliknięcie spowoduje otwarcie dokumentu

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Rudawie

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych – kliknięcie otworzy dokument

 

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY 1

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY 1

Klasa 1_lista przyjętych – kliknięcie spowoduje otwarcie dokumentu

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

lista – Zakwalifikowani i niezakwalifikowani – kliknięcie spowoduje otwarcie dokumentu

KOMUNIKAT

Zabierzów 25.03.2020 r.

KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice,

W związku z przedłużeniem do odwołania zawieszenia zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także mając  o bezpieczeństwo mieszkańców, proszę o ograniczenie do minimum osobistych wizyt w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zabierzowie oraz w szkołach, przedszkolach, żłobkach i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na terenie Gminy, z wyjątkiem spraw […]

Informacje o nauczaniu zdalnym

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie prowadzenia kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 – w dniach 25 marca 2020 roku do 8 kwietnia 2020 roku będzie prowadzone nauczanie zdalne.

[…]

Czasowe wyłączenie  bezpośredniej obsługi mieszkańców

UWAGA!  Czasowe wyłączenie  bezpośredniej obsługi mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy,

Mając na uwadze fakt czasowego ograniczania dostępu obywateli do coraz większej liczby instytucji publicznych, w tym m.in. sądów i urzędów, ze względu na   dużą liczbę osób, które na co dzień odwiedzają urząd i jednostki organizacyjne gminy, a co za tym idzie zwiększone ryzyko potencjalnego zarażenia  wirusem […]

Zawiadomienie

Zawiadomienie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudawie zawiadamia, że sekretariat szkoły będzie udzielał informacji telefonicznie codziennie w godzinach od 8.00 – 13.00 pod numerem telefonu 12 2839550. W korytarzu wejściowym umieszczona będzie skrzynka na wrzucanie pism i poczty, w tym np. wniosków rekrutacyjnych. Jeśli ktoś życzy sobie potwierdzenia przyjęcia pisma, to na piśmie proszę podać adres email. O ewentualnym […]