O szkole

 • Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej znajduje się w Rudawie przy ulicy Stanisława Polaczka 25. Mieści się
  w starej części, wybudowanej w 1937 roku i nowej części, oddanej do użytku w 2000 roku.
 • Dyrektorem Szkoły Podstawowej jest mgr Jadwiga Kołodzińska, a wice-dyrektorami mgr Małgorzata Góralczyk i mgr Dariusz Krawczyk.
 • Do naszej szkoły uczęszczają dzieci pochodzące z Rudawy oraz sąsiednich wsi: Pisar, Brzezinki i Niegoszowic. Oddziały są mało-liczne (15 – 23) co sprzyja indywidualizacji nauczania. Od klasy pierwszej dzieci uczestniczą w zajęciach języka angielskiego. Uczniowie mają do dyspozycji salę gimnastyczną o wymiarach boiska do piłki siatkowej, nowoczesną pracownię komputerową, bibliotekę (na terenie gimnazjum), świetlicę czynną w godzinach 7:00 – 16:30, szatnię w której zamieniają obuwie i zostawiają kurtki i stołówkę.
 • W słoneczne i ciepłe dni, przerwy między lekcjami mogą spędzać na placu rekreacyjno-sportowym.
 • Aby rozwijać swoje talenty i zamiłowania, mogą korzystać
  z poza-lekcyjnych kół przedmiotowych:
 • teatralnego
 • tanecznego
 • ekologicznego
 • biblijnego
 • muzycznego
 • plastycznego
 • SKS
 • oraz aerobiku
 • zainteresowani mogą również brać udział w odpłatnych zajęciach prowadzonych przez instruktora szkoły tańca.
 • W razie trudności mogą korzystać z pomocy pedagoga i logopedy na terenie szkoły.
 • W naszej szkole jest wysoki poziom nauczania. Dowodem na to jest średnia wyników sprawdzianów kończących, przewyższająca średnią w gminie i powiecie. Jest to zasługa zarówno uczniów, jak i dobrze wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej. Uczniowie już od klasy „0” licznie uczestniczą w konkursach, przede wszystkim na szczeblu gminnym, osiągają liczne sukcesy. Startują w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty. Często kwalifikują się do etapu rejonowego i wojewódzkiego. Na szczególne podkreślenie zasługują sukcesy sportowe naszych uczniów, nie tylko na etapie gminnym, ale i wyższym
 • Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają w czasie zajęć lekcyjnych, przerw, zajęć poza-lekcyjnych i dowozu nauczyciele i personel szkoły.
 • Na szczególną uwagę zasługuje wystrój sal lekcyjnych. W oddziałach 0 – III działa „Mały Samorząd”, realizowany jest Plan Oświaty Zdrowotnej z klubem „Wiewiórka”.
  Szkoła gwarantuje doskonałą atmosferę sprzyjającą nauce i rozwijaniu własnej osobowości.