Kategorie

Dokumenty szkolne

1. GODZINY PRZYJĘĆ DLA RODZICÓW

2. IMPREZY, APELE SZKOLNE KLAS 4 – 6

3. KONKURSY SZKOLNE KLAS 4 – 6

4. SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM

5. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

6. OPIEKA NAD DZIEĆMI ODJEŻDŻAJĄCYMI

7. WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

8. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

9. HARMONOGRAM DOWOZÓW

10. ZESPOŁY NAUCZYCIELI

11. STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ

12. REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ

13. KOŁA ZAINTERESOWAŃ