Dokumenty szkolne

  1. Godziny przyjęć dla rodziców 
  2. Regulamin świetlicy szkolnej
  3. Regulamin szkolny
  4. Regulamin wypożyczania podręczników
  5. Statut szkoły 
  6. Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny
  7. Szkolny zestaw podręczników
  8. Szkolny zestaw programów nauczania
  9. Kalendarz roku szkolnego
  10. Koła zainteresowań