Organizacja pracy szkoły

  1. Lista konkursów
  2. Plan apeli i uroczystości
  3. Rozkład dzwonków
  4. Zajęcia świetlicowe
  5. Zajęcia pozalekcyjne
  6. Zespoły nauczycieli
  7. Kalendarium imprez sportowych
  8. Szkolna Rada Uczniowska
  9. Plan pracy Samorządu Uczniowskiego