Ślubowanie klas pierwszych 2014

Dnia 21 października 2014 roku w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Zespole Szkół w Rudawie, odbyła się uroczystość ślubowania pierwszoklasistów. W obecności pani wójt Gminy Zabierzów – Elżbiety Burtan, pani Dyrektor GZEAS – Janiny Wilkosz, księdza proboszcza parafii pw. Wszystkich Świętych w Rudawie – Andrzeja Badury oraz pani dyrektor Zespołu Szkół w Rudawie – Jadwigi Kołodzińskiej, sześcio- i siedmiolatki prezentowały swoje umiejętności, zdobyte w ciągu 50 dni nauki w klasach pierwszych.

Jako pierwsza głos zabrała pani dyrektor Zespołu Szkół w Rudawie, która powitała przybyłych gości, nauczycieli, rodziców oraz uczniów.

Część artystyczną rozpoczął uroczysty polonez. Po nim pierwszoklasiści zaprezentowali ciekawe wiersze, wesołe piosenki oraz skoczne tańce. Całość wzbogacona była prezentacjami multimedialnymi – wywiadami z dziećmi nt. szkoły, nauki i ślubowania, a także pokazem prawidłowych zachowań w ruchu pieszych. Następnie wszyscy pierwszoklasiści złożyli ślubowanie oraz poprzez pasowanie zostali przyjęci do grona uczniów.

Na koniec pani dyrektor podkreśliła rangę tego wydarzenia w życiu uczniów oraz ich rodziców, a także złożyła podziękowania na ręce pań wychowawczyń: Katarzyny Kuczary, Anny Bartochy i Magdaleny Masłowskiej za przygotowanie uroczystości.

Głos zabrali również szanowni goście. Pani wójt Elżbieta Burtan doceniła wysokie umiejętności wszystkich pierwszoklasistów oraz pochwaliła bogactwo programu artystycznego, a także obdarowała dzieci koszem pełnym prezentów. Ksiądz proboszcz życzył uczniom mądrych nauczycieli, a nauczycielom wytrwałości w ich pracy.

Comments are closed.