Zajęcia pokazowe w oddziale przedszkolnym pani Elżbiety Nobis.

Dnia 2 czerwca, pani Ela Nobis zorganizowała w prowadzonym przez siebie oddziale przedszkolnym, zajęcia pokazowe dla rodziców. Spotkały się one z dużym zainteresowaniem, co przełożyło się na obecność licznych rodziców. Dzieci wysłuchały ciekawej bajki o Dorotce, która szukając prawdziwej przyjaźni i piernikowego króla, spotkała na swej drodze wielu innych przyjaciół. Następnie pani Ela przeprowadziła z dziećmi rozmowę nt. przygód Ludwiczki i znaczenia przyjaźni w życiu człowieka. Po niej do zabawy plastycznej zaangażowani zostali także rodzice, którzy wspólnie z dziećmi wykonali metodą kolaż, piękne plakaty obrazujące wędrówkę małej bohaterki.

Comments are closed.