Warsztaty krakowskiego Teatru Figur, „Pan Piórko”

Warsztaty krakowskiego Teatru Figur, „Pan Piórko”

Dnia 21 lutego 2013 r., grupa uczniów z klas I-III wzięła udział w warsztatach, będących ostatnią częścią I-ego etapu projektu teatralnego pt: „Pan Piórko”, krakowskiego Teatru Figur. Tym razem gościliśmy w naszej szkole aktora, lalkarza, mima, pe­dagoga te­atru i cyr­ku, ab­sol­wenta Wy­dzia­łu Lal­kar­skie­go PWST we Wro­cławiu i Stu­dium Pan­to­mi­my przy Wrocław­skim Te­atrze Pan­to­mi­my, Ta­de­usz Dy­lawer­skiego. Aktor przeprowadził dla naszych uczniów warsztaty pantomimy, podczas których dzieci prezentowały etiudki, polegające na przedstawianiu ulubionych zajęć, bez użycia słów i dźwięków, a jedynie za pomocą gestów. Podczas zajęć pan Tadeusz udzielał uczniom wielu wskazówek i cennych rad dotyczących pantomimy i aktorstwa.

Comments are closed.