Gminny Konkurs Matematyczny w SP w Rudawie „Mały Rachmistrz 17” 2018 r.

30 maja 2018r. w Szkole Podstawowej w Rudawie odbył się Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „ Mały Rachmistrz 17”. Wzięło w nim udział 42 uczniów z klas I-III z 10 szkół podstawowych z terenu gminy Zabierzów.

Celem  konkursu jest rozwijanie i pogłębianie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów klas I-III, kształtowanie samodzielnego i twórczego myślenia, promowanie matematyki jako atrakcyjnej dziedziny nauki, wdrażanie do samodzielnego działania,  integracja środowiska uczniowskiego, współpraca nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Młodzi matematycy – reprezentanci klas, przez 60 minut zmagali się z zadaniami matematycznymi przygotowanymi przez organizatorki konkursu. To był bardzo emocjonujący czas dla uczestników i  oczekujących na nich nauczycieli. Po sprawdzeniu prac wyłoniono zwycięzców.

Okres oczekiwania na wyniki umilił uczestnikom słodki poczęstunek oraz program artystyczny w wykonaniu uczniów klasy II pod przewodnictwem wychowawczyni p. Doroty Pękali.

Po występie Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej mgr Jadwiga Kłodzińska odczytała list od Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Jacka Krupy do uczestników konkursu oraz ogłosiła wyniki i wraz ze sponsorami wręczyła nagrody zwycięzcom.

Nagrody wręczyli: Pani Janina Wilkosz Dyrektor GZEAS-u, Pan ………………… oraz Pani Magdalena Grońska z firmy Lafarge.

 

 

 Wyniki:

 

Zwycięzcy konkursu w kategorii klas I:

 

I   miejsce  zajął Marcin Molik  – SP w Rudawie

II  miejsce  zajął Antoni Miszta  – ZSP w Zabierzowie

III  miejsce  zajął Maciej Młynarczyk – SP w Rudawie

Wyróżnienie  Jakub Nędzka  – SP w Bolechowicach

 

Zwycięzcy konkursu w kategorii klas II:

 

I   miejsce  zajął  Karol Radwan   – SP w Rudawie

II  miejsce  zajęła  Laura mazur  – SP w Nielepicach

III  miejsce zajęła Ewa Kapusta  –  SP w Bolechowicach

Wyróżnienie  Urszula Węgorek  – ISP w Radwanowicach

Zwycięzcy konkursu w kategorii klas III:

 

I  miejsce  zajęła Milena Bojda – SP w Rudawie

II miejsce  zajęła Nikola Powroźnik  – SP w Balicach
III  miejsce zajął Piotr Jarosz  – SP w Brzeziu
Wyróżnienie Weronika Olchawa  – SP w Brzoskwini

 

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom!!!

 

Honorowym patronatem konkurs objął Pan Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Wójt Gminy Zabierzów Pani Elżbieta Burtan.

Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem sponsorów dzięki, którym dzieci otrzymały nagrody rzeczowe i słodki poczęstunek.

Byli to: Marszałek Województwa Małopolskiego, Lafarge, Matimex, Alsal, Prywatna Apteka w Rudawie, Prywatna Apteka w Zabierzowie, Auto-Plus, Mosur, Lewiatan, Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zabierzowie oraz Referat ds. Rozwoju i Promocji Gminy Zabierzów.

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudawie mgr Jadwiga Kłodzińska oraz organizatorki mgr Marzena Czepiec i  mgr Beata Adamska dziękują wszystkim uczestnikom i nauczycielom za udział w konkursie.

 

Comments are closed.