Zakończenie Roku Szkolnego 2016/2017

Dnia 23 czerwca uczniowie oraz grono szkoły podstawowej uroczyście pożegnali miniony rok szkolny. Klasy VI przedstawiły ciekawy program artystyczny. Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu oraz posiadający szczególne osiągnięcia – otrzymali atrakcyjne nagrody książkowe z rąk p. dyrektor Jadwigi Kołodzińskiej. Nie zabrakło również wzruszających momentów. Pożegnaliśmy dwie wspaniałe i bardzo zasłużone nauczycielki – panią Elżbietę Nobis, która przez wiele lat sprawowała opiekę nad oddziałami przedszkolnymi oraz panią Danutę Zwolińską nauczycielkę języka polskiego w klasach IV-VI. Za przekazaną wiedzę, wszystkie wspólne chwile, za poświęcony czas i wkład pracy, jeszcze raz naszym Drogim Paniom serdecznie dziękujemy! Będziemy o Was zawsze pamiętać!

Comments are closed.