Gminny Konkurs Matematyczny „Mały Rachmistrz”

Gminny Konkurs Matematyczny
„Mały Rachmistrz 16”
Rudawa 2017r.

25 maja 2017r. w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Rudawie odbył się Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „ Mały Rachmistrz 16”. Wzięli w nim udział uczniowie z klas I-III z 10 szkół podstawowych z terenu gminy Zabierzów.
Celem konkursu jest rozwijanie i pogłębianie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów klas I-III, kształtowanie samodzielnego i twórczego myślenia, promowanie matematyki jako atrakcyjnej dziedziny nauki, wdrażanie do samodzielnego działania,
integracja środowiska uczniowskiego, współpraca nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
Młodzi matematycy – reprezentanci klas, przez godzinę zmagali się z zadaniami matematycznymi przygotowanymi przez organizatorki konkursu. To był bardzo emocjonujący czas dla uczestników i oczekujących na nich nauczycieli.
Po sprawdzeniu prac wyłoniono zwycięzców.
Okres oczekiwania na wyniki umilił uczestnikom słodki poczęstunek oraz przedstawienie pt.: „Królewna Śnieżka” w wykonaniu uczniów klasy IIIa pod przewodnictwem wychowawczyni p. Katarzyny Kuczary.
Po występie odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Nagrody wręczyli: Pani Janina Wilkosz Dyrektor GZEAS-u , Pan Bartłomiej Stawarz Wicewójt Gminy Zabierzów oraz Pani Magdalena Grońska kierownik KOSD – firma Lafarge.
Podziękowania dla organizatorów i sponsorów przekazała Dyrektor Zespołu Szkół Pani mgr Jadwiga Kołodzińska.

Wyniki:

Zwycięzcy konkursu w kategorii klas I:

I miejsce zajęła Zuzanna Szymańska – SP w Bolechowicach
II miejsce zajęła Maria Kozyra – SP w Brzeziu
III miejsce zajął Jakub Koprynia – ZSP w Zabierzowie
Wyróżnienie Wiktoria Juszczak – SP w Kobylanach

Zwycięzcy konkursu w kategorii klas II:

I miejsce zajął Aleks Żurowski – SP w Kobylanach
II miejsce zajęła Nikola Powroźnik – SP w Balicach
III miejsce zajęła Weronika Olchawa – SP w Brzoskwini
Wyróżnienie Maciej Włodarczyk – SP w Nielepicach

Zwycięzcy konkursu w kategorii klas III:

I miejsce zajął Franciszek Oczkowicz – SP w Balicach
II miejsce zajęłą Aleksandra Nęcka – ZS w Rudawie
III miejsce zajął Michał Witkowicz – ZS w Rudawie
Wyróżnienie Piotr Kotarski – ZSP w Zabierzowie
Wyróżnienie Iga Jurgielewicz – SP w Brzeziu

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom!!!

Honorowym patronatem konkurs objął Pan Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Wójt Gminy Zabierzów Pani Elżbieta Burtan.
Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem sponsorów dzięki, którym dzieci otrzymały nagrody rzeczowe i słodki poczęstunek.
Były to: Marszałek Województwa Małopolskiego, Lafarge, Matimex, Alsal, Prywatna Apteka w Rudawie, Prywatna Apteka w Zabierzowie, Auto-Plus, Mosur, Lewiatan,
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zabierzowie oraz Referat ds. Rozwoju i Promocji Gminy Zabierzów.

Dyrektor Zespołu Szkół w Rudawie mgr Jadwiga Kołodzińska oraz organizatorki mgr Marzena Czepiec i mgr Beata Adamska dziękują wszystkim uczestnikom i nauczycielom za udział w konkursie.

Marzena Czepiec
Beata Adamska

Comments are closed.