Kategorie

Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej

INFORMACJA!

Dyrektor Zespołu Szkół w Rudawie informuje, że postępowanie rekrutacyjne do Oddziału Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2017/2018 odbędzie się po ustaleniu przez organ prowadzący zasad rekrutacyjnych, czyli po 15 kwietnia 2017r.

Dokładne terminy zapisów zostaną podane do wiadomości poprzez ogłoszenia oraz na stronie internetowej po 15 kwietnia 2017r.