Bezpieczna Szkoła, bezpieczny uczeń.

Na terenie naszej szkoły w ramach projektu „Bezpieczna szkoła bezpieczny uczeń”, zostały zorganizowane dwa konkurs plastyczne pt.: ”Jestem tolerancyjny” oraz ”Powiedz stop nałogom”. W konkursie wzięli udział uczniowie klas IV-VI. Uczniowie przygotowali łącznie 59 prac, do wystawy pokonkursowej zakwalifikowały się 32 prace, które wyeksponowano w holu szkoły. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród odbyło się 20 VI 2016, zaraz po zakończeniu „Dnia Sportu”. Komisja w składzie: Katarzyna Majka, Ewa Andryszek, Gabriela Mrozicka, Maria Rochon oraz Dyrektor Dariusz Krawczyk przyznała sześć nagród.

W konkursie pt.: ”Jestem tolerancyjny” I miejsce zajęła Kamila Myjak z klasy Va, II miejsce zajął Jan Łazowy z klasy IVa, natomiast III miejsce zajęła Zofia Kraska z klasy Vb.

W konkursie pt.: ” Powiedz stop nałogom” I miejsce zajął Jakub Szczygieł z klasy IVa, II miejsce zajęła Antonina Księżyc z klasy Va, oraz III miejsce zajął Maciej Babral z klasy IVa .

Organizacją konkursu na terenie szkoły zajęły się Ewa Andryszek, Gabriela Mrozicka i Maria Rochon.

Comments are closed.