Sprawozdanie z Gminnego Konkursu Matematycznego „Mały Rachmistrz 15” Rudawa 2016r.

Patronat honorowy:

  • Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego
  • Elżbieta Burtan – Wójt Gminy Zabierzów

Sprawozdanie z Gminnego Konkursu MatematycznegoMały Rachmistrz 15”Rudawa 2016r.

23 maja 2016r. w Szkole Podstawowej w Rudawie odbył się Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „ Mały Rachmistrz 15 ”. Wzięli w nim udział uczniowie z klasI-III z 11 szkół podstawowych z terenu gminy Zabierzów ( 53 uczestników).

Celem konkursu było rozwijanie i pogłębianie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów klas I-III, kształtowanie samodzielnego i twórczego myślenia, promowanie matematyki jako atrakcyjnej dziedziny nauki, wdrażanie do samodzielnego działania, integracja środowiska uczniowskiego, współpraca nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Młodzi matematycy – reprezentanci klas, przez godzinę zmagali się z zadaniami matematycznymi przygotowanymi przez organizatorki konkursu. To był bardzo emocjonujący czas dla uczestników
i oczekujących na nich nauczycieli. Po sprawdzeniu prac wyłoniono zwycięzców.

Okres oczekiwania na wyniki umilił uczestnikom słodki poczęstunek oraz przedstawienie pt.: „Kopciuszek” w wykonaniu uczniów klasy III b Szkoły Podstawowej w Rudawie pod przewodnictwem wychowawczyni p. Ewy Tarnawskiej.

Po występie został odczytany list od Pana Jacka Krupy Marszałka Województwa Małopolskiego, który życzył wszystkim laureatom wielu sukcesów w dalszej edukacji.

Następnie odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Nagrody wręczyli: z-ca Dyrektora GZEAS- u Maryla Michałowska oraz Maciej Piszczyński z firmy Lafarge. Podziękowania dla organizatorów i sponsorów przekazała Dyrektor Zespołu Szkół w Rudawie  mgr Jadwiga Kłodzińska.

Wyniki:

Zwycięzcy konkursu w kategorii klas I:

I miejsce zajął Aleks Żurowski – SP w Kobylanach

II miejsce zajęła Maja Bartoszek – ZS w Rudawie

III miejsce zajął Julian Rusinek – ZSP w Balicach

Wyróżnienie zdobył Mateusz Naglik – ZS w Rudawie

Zwycięzcy konkursu w kategorii klas II:

I miejsce zajął Kamil Wesołowski – ZSP w Zabierzowie

II miejsce zajął Karol Nowotarski – ZSP w Balicach 

III miejsc zajął Szymon Walczowski – ISP w Radwanowicach 

Wyróżnienie Iga Jurgielewicz – SP w Brzeziu

Zwycięzcy konkursu w kategorii klas III:

I miejsce Paweł Leśniak – SP w Bolechowicach

II miejsce zajął Serafin Ostolski – SP w Kobylanach

III miejsce zajął Michał Pawełkiewicz – ZS w Rząsce

Wyróżnienie Szymon Wydmański – SP w Brzeziu

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom!!!

Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem sponsorów, dzięki którym dzieci otrzymały nagrody rzeczowe i słodki poczęstunek.

Były to firmy: Lafarge, Matimex, Alsal, Prywatna Apteka w Rudawie „Prima”, Prywatna Apteka w Zabierzowie, Auto-Plus, Mosur, Lewiatan, Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zabierzowie, Referat ds. Rozwoju i Promocji Gminy Zabierzów oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Dyrektor Zespołu Szkół w Rudawie mgr Jadwiga Kołodzińska oraz organizatorki mgr Marzena Czepiec i mgr Beata Adamska dziękują wszystkim uczestnikom i nauczycielom za udział w konkursie.Comments are closed.