Gminny Konkurs Matematyczny „Mały Rachmistrz 15” Rudawa 2016r.

23 maja 2016r. w Szkole Podstawowej w Rudawie odbędzie się Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „ Mały Rachmistrz 15”. Wezmą w nim udział uczniowie z klas I-III z 11 szkół podstawowych z terenu gminy Zabierzów- ok. 50 uczestników.

Celem konkursu jest rozwijanie i pogłębianie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów klas I-III, kształtowanie samodzielnego i twórczego myślenia, promowanie matematyki jako atrakcyjnej dziedziny nauki, wdrażanie do samodzielnego działania, integracja środowiska uczniowskiego, współpraca nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Młodzi matematycy – reprezentanci klas, przez godzinę zmagają się z zadaniami matematycznymi przygotowanymi przez organizatorki konkursu. Będzie to bardzo emocjonujący czas dla uczestników i oczekujących na nich nauczycieli. Po sprawdzeniu prac przez obiektywne jury wyłonieni zostaną zwycięzcy. Dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy za udział oraz upominki, a dla 12 zwycięzców dyplomy i nagrody rzeczowe.

Okres oczekiwania na wyniki umili uczestnikom słodki poczęstunek i przedstawienie pt.: „Kopciuszek” w wykonaniu uczniów klasy III Szkoły Podstawowej w Rudawie.

Serdeczne podziękowania składamy sponsorom, którzy ufundowali nagrody rzeczowe i poczęstunek dla uczestników konkursu:

Kopalnia Odkrywkowa Surowców Drogowych w Rudawie LAFARGE – Pani Magdalena Grońska

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Pani Bożena Bogucka

Dyrektor GZEAS-u – Pani Janina Wilkosz

ALSAL- Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. K. Pan Wojciech Hudyka

Dyrektor Firmy MATIMEX POLSKA SP. z O.O. – Pan Jan Funek

Dyrekcja Firmy MOSUR – Pan Mateusz Moląg

Firma AUTO-PLUS- Pan Paweł Łazowy

Apteka w Rudawie – Pani Joanna Hojda

Apteka Prywatna w Zabierzowie – Pani Maria Krzywiecka

Urząd Gminy Zabierzów – Referat ds. Rozwoju i Promcji

Prezes Firmy LEWIATAN w Rudawie

Patronat nad konkursem objęła Wójt Gminy Zabierzów- Pani Elżbieta Burtan

Po przedstawieniu zaproszeni przedstawiciele sponsorów wręczą zwycięzcom dyplomy oraz nagrody. Dyrekcja wraz z organizatorami konkursu wręczą podziękowania za okazaną pomoc finansową i rzeczową. Wszyscy wezmą udział w sesji zdjęciowej. Sprawozdanie z konkursu „Mały Rachmistrz 15” zostanie umieszczone na łamach gazety „Znad Rudawy”oraz na stronie internetowej szkoły.

Regulamin konkursu:

  1. Uczestnikami konkursu są uczniowie edukacji wczesnoszkolnej.
  2. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach.
  3. I etap: szkolny dla chętnych lub wytypowanych uczniów powinien odbyć się

do dnia 29.04.2016 roku.

  1. II etap: międzyszkolny, przeprowadzony zostanie w dniu 23 maja 2016 roku

o godz. 09.00 w Zespole Szkół w Rudawie.

  1. Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań: 60 minut.
  2. Do II etapu szkoła typuje tylko 1 ucznia z każdej klasy.
  3. Zadania do I etapu przygotowują nauczyciele danej szkoły.
  4. Zadania przygotowane do II etapu obejmować będą zagadnienia zgodne ze standardami wymagań w edukacji wczesnoszkolnej.

Zgłoszenia do konkursu prosimy przesyłać na załączonej karcie

do dnia 04.05.2016 roku na adres Zespołu Szkół w Rudawie – Szkoła Podstawowa (tel. 12 283 80 94 lub tel/fax 12 283 95 50) .

Z przyczyn organizacyjnych zgłoszenia po terminie nie będą uwzględniane!

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać codziennie

w godz. 8.00 – 12.00, u mgr Marzeny Czepiec i mgr Beaty Adamskiej

tel. 12 283 80 94 lub 12 283 95 50.


Comments are closed.