Kategorie

Wykaz przedszkoli publicznych w gminie Zabierzów

Wykaz przedszkoli publicznych w gminie Zabierzów, rekrutujących dzieci na rok szkolny 2016/2017


Rekrutację do wymienionych przedszkoli i pobyt dzieci w przedszkolach, regulują następujące przepisy:

Kryteria podstawowe przyjęć dzieci określone w art. 20c, ust. 1 do 3 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.),

Kryteria dodatkowe przyjęć dzieci określone Uchwałą Nr III/34/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 stycznia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 684 ze zm.),

Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach określone są Uchwałą Nr XLII/372/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 stycznia 2014 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 4811).

Wykaz przedszkoli:

1. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Bolechowice, Brzezie, Brzoskwinia, Kobylany, Nielepice, Rudawa, Rząska

2. Przedszkola w Zespołach Szkolno- Przedszkolnych:

Balice i Zabierzów

3. Przedszkola niepubliczne wybrane w konkursie ofert na realizację wychowania przedszkolnego w gminie Zabierzów:

Bajkowy Świat w Brzoskwini, Kubusiowy Świat II w Rząsce i Radosne Nutki w Zabierzowie

Kontakt do wymienionych przedszkoli znajduje się na stronie www.gzeas.zabierzow.org.pl
w zakładkach: Jednoski samorządowe i Pozostałe placówki.

Janina Wilkosz