Ślubowanie klas pierwszych 2015/2016

W dniu 27 października 2015 r. w Szkole Podstawowej w Rudawie odbyła się ceremonia Ślubowania Klas I. Uroczystość poprzedziła dzień wcześniej Msza Św. w Kościele Parafialnym w Rudawie w intencji dzieci, ich rodziców oraz wychowawców.

Dalsza część spotkania odbyła się na terenie szkoły. Ślubowanie zaszczycili swoją obecnością Wójt Gminy Zabierzów Pani Elżbieta Burtan, Dyrektor GZEAS-u Pani Janina Wilkosz, ks. Proboszcz Andrzej Badura, Sołtys Rudawy Pan Marcin Cieślak, Dyrektor Zespołu Szkół w Rudawie Pani Jadwiga Kołodzińska, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Pan Dariusz Krawczyk oraz grono nauczycieli i rodziców.

W trakcie przedstawienia uczniowie pod kierunkiem wychowawczyń Pani Marzeny Czepiec, Haliny Grzegorek oraz Pani Beaty Adamskiej wykonywali różnorodne polecenia, aby zasłużyć na miano ucznia: śpiewali, tańczyli, recytowali wiersze, grali na instrumentach perkusyjnych, wykonywali zadania przyrodnicze i matematyczne. Wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami z obszarów znajomości j. polskiego, przyrody, wiedzy o Polsce i jej symbolach, dobrego zachowania i innych. Znajomość ta była potwierdzana gromkimi brawami.

Pierwszoklasiści egzamin zdali bezbłędnie, w związku z czym zostali pasowani na uczniów przez Panią Dyrektor oraz przyrzekli być dobrymi członkami społeczności uczniowskiej i godnymi Polakami.

Głos zabrała także Pani Wójt dziękując za piękny występ, życząc dzieciom sukcesów w nauce oraz podarowała uczniom drobne upominki i słodycze. Ksiądz Proboszcz także życzył dzieciom wszelkiej pomyślności i powodzenia w szkole.

Po skończonym ślubowaniu goście oraz dzieci zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Uroczystość ta była dla wszystkich ogromnym przeżyciem, które pozostanie na długo w pamięci dzieci i ich rodziców.

Marzena Czepiec

Comments are closed.