Gminny Konkurs Matematyczny „Mały Rachmistrz 14”

Gminny Konkurs Matematyczny Mały Rachmistrz 14” Rudawa 2015r.

21 maja 2015r. w Szkole Podstawowej w Rudawie odbył się Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „ Mały Rachmistrz 14”. Wzięli w nim udział uczniowie z klas I-III z 11 szkół podstawowych z terenu gminy Zabierzów.

Celem konkursu jest rozwijanie i pogłębianie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów klas I-III, kształtowanie samodzielnego i twórczego myślenia, promowanie matematyki jako atrakcyjnej dziedziny nauki, wdrażanie do samodzielnego działania, integracja środowiska uczniowskiego, współpraca nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Młodzi matematycy – reprezentanci klas, przez godzinę zmagali się z zadaniami matematycznymi przygotowanymi przez organizatorki konkursu. To był bardzo emocjonujący czas dla uczestników i oczekujących na nich nauczycieli. Po sprawdzeniu prac wyłoniono zwycięzców.

Okres oczekiwania na wyniki umilił uczestnikom słodki poczęstunek, występ klasy „O” pod opieką p. Haliny Grzegorek oraz przedstawienie pt.: „Czerwony Kapturek” w wykonaniu uczniów klasy III b pod przewodnictwem wychowawczyni p. Ewy Tarnawskiej.

Po występie odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Nagrody wręczyli: Pani Janina Wilkosz – Dyrektor GZEAS-u , Pan Maciej Piszczyński – Kierownik kopalni Dubie oraz pani Anna Łazowy w imieniu pana Pawła Łazowego z firmy AUTO-PLUS.

Podziękowania dla organizatorów i sponsorów przekazała Dyrektor Zespołu Szkół Pani mgr Jadwiga Kołodzińska.

Wyniki:

Zwycięzcy konkursu w kategorii klas I:

I miejsce zajął Stanisław Rospond – ZS w Rząsce

II miejsce zajął Michał Witkowicz – ZS w Rudawie

III miejsce zajął Franciszek Oczkowicz – ZSP w Balicach

Wyróżnienie Wiktor Żak – SP w Brzeziu

Zwycięzcy konkursu w kategorii klas II:

I miejsce zajął Paweł Leśnik – SP w Bolechowicach

II miejsce zajął Serafim Ostolski – SP w Kobylanach

III miejsce zajął Mateusz Bożek – SP w Bolechowicach

Wyróżnienie Szymon Wydmański – SP w Brzeziu

Zwycięzcy konkursu w kategorii klas III:

I miejsce zajął Krzysztof Kotarski ZSP w Zabierzowie

II miejsce zajął Tomasz Kubica – NSP w Zelkowie

III miejsce zajęła Anna Hojda – ZS w Rudawie

Wyróżnienie Szymon Mroczek – SP w Brzeziu

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom!!!

Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem sponsorów dzięki, którym dzieci otrzymały nagrody rzeczowe i słodki poczęstunek.

Były to firmy: Lafarge, Matimex, Alsal, Prywatna Apteka w Rudawie, Auto-Plus, Mosur, Lewiatan, Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zabierzowie oraz Referat ds. Rozwoju i Promocji Gminy Zabierzów.

Dyrektor Zespołu Szkół w Rudawie mgr Jadwiga Kołodzińska oraz organizatorki mgr Marzena Czepiec i mgr Beata Adamska dziękują wszystkim uczestnikom i nauczycielom za udział w konkursie.

Beata Adamska

Marzena Czepiec

Comments are closed.