Zajęcia pokazowe klasa I „b” p. Ani Bartochy

Dnia 27 maja 2015 roku, w klasie I „b” odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. Zajęcia te miały na celu zademonstrowanie rodzicom w jaki sposób funkcjonuje ich dziecko podczas lekcji w szkole (aktywność, tempo pracy, poziom wiedzy z danego tematu).

Uczniowie rozwiązywali rebus matematyczny, który przedstawił im temat zajęć. Następnie dzieci, pracując z kalendarzami, określały jaki dzień tygodnia i jaką datę ma Dzień Matki.

Poprzez wysłuchanie tekstu pt: „Portret Mamy”, dzieci miały możliwość uświadomienia sobie, iż są rodziny funkcjonujące nieco odmiennie (rodziny zastępcze, rozbite itp.)

Na koniec uczniowie indywidualnie zredagowali życzenia dla swych mam, a następnie we współpracy z mamami, wykonali ich portrety.

Zajęcia posłużyły wzmocnieniu więzi rodzinnych oraz podwyższeniu poczucia własnej wartości u dzieci.

Comments are closed.