Kategorie

Organizacja roku szkolnego 2017/2018

Organizacja roku szkolnego 2017/2018

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze zm.)
informuję:

  • rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się 4 września 2017 r.
  • zimowa przerwa świąteczna w szkołach będzie w okresie 23 do 31 grudnia 2017 r.
  • ferie zimowe dla województwa małopolskiego są w okresie 12 do 25 lutego 2018 r.
  • wiosenna przerwa świąteczna w szkołach będzie w okresie 29 marca do 3 kwietnia 2018 r.
  • zajęcia w szkołach będą trwać do 23 czerwca 2018 r.

Przedszkola są placówkami nieferyjnymi i w/w terminy nie dotyczą organizacji pracy przedszkoli. W okresie ferii letnich udzielane są urlopy dla pracowników przedszkoli
w związku ze zmniejszoną frekwencją dzieci i przedszkola w Gminie Zabierzów będą pełniły jak w każdym roku dyżur. Szczegółowy harmonogram dyżurów będzie opublikowany
w terminie późniejszym.

W Gminie Zabierzów funkcjonują 3 żłobki niepubliczne dotowane przez Gminę :w Bolechowicach, Rząsce i Zabierzowie.

Od września 2017 r. klasy 2 i 3 klasy gimnazjalne są włączone do: Szkoły Podstawowej w Rudawie, Szkoły Podstawowej w Rząsce i do Szkoły Podstawowej w Zabierzowie w Zespole Szkolno- Przedszkolnym.

We wszystkich szkołach podstawowych uczniowie- absolwenci klas VI w roku 2016/2017, rozpoczynają naukę w klasach VII w swoich szkołach i oni, jako pierwszy rocznik po wprowadzeniu reformy oświaty będą kończyć ośmioklasową szkołę podstawową w 2019 r.

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Zabierzów i zakup biletów miesięcznych realizowany będzie na dotychczasowych zasadach. Dowóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych organizuje GZEAS.

Rodzice uprawnionych uczniów mogą składać wnioski o Wyprawkę szkolną do dyrektorów szkół do których uczęszczają ich dzieci.

Stypendia socjalne dla uprawnionych uczniów realizowane są w Gminnym Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół w Zabierzowie.

Wnioski należy złożyć do 15.09.2017 r.

Wnioski o stypendium motywacyjne dla studentów należy składać do 30.10.2017 r. do GZEAS.

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla wszystkich uczniów są do wypożyczenia w bibliotekach szkolnych.

Zakończenie Roku Szkolnego 2016/2017

Dnia 23 czerwca uczniowie oraz grono szkoły podstawowej uroczyście pożegnali miniony rok szkolny. Klasy VI przedstawiły ciekawy program artystyczny. Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu oraz posiadający szczególne osiągnięcia – otrzymali atrakcyjne nagrody książkowe z rąk p. dyrektor Jadwigi Kołodzińskiej. Nie zabrakło również wzruszających momentów. Pożegnaliśmy dwie wspaniałe i bardzo zasłużone nauczycielki – panią Elżbietę Nobis, która przez wiele lat sprawowała opiekę nad oddziałami przedszkolnymi oraz panią Danutę Zwolińską nauczycielkę języka polskiego w klasach IV-VI. Za przekazaną wiedzę, wszystkie wspólne chwile, za poświęcony czas i wkład pracy, jeszcze raz naszym Drogim Paniom serdecznie dziękujemy! Będziemy o Was zawsze pamiętać!

Szkolny Dzień Sportu

Jak co roku, również i tym razem przez nauczycieli wychowania fizycznego, przeprowadzony został Szkolny Dzień Sportu. Zadaniem uczniów było wykonanie sportowych konkurencji, wykazując się zwinnością, szybkością, skocznością oraz precyzją rzutów. Najlepsi uczniowie otrzymali medale oraz bardzo atrakcyjne nagrody!

Apel bezpieczne wakacje.

Bezpieczeństwo podczas wakacyjnego wypoczynku jest dla nas wszystkich niezwykle ważne. Latem, kiedy czeka na nas mnóstwo fascynujących przygód i atrakcji, musimy pamiętać o ważnych zasadach, m.in. zabawach w bezpiecznych miejscach, kąpieli w akwenach wodnych do tego przeznaczonych i pod opieką dorosłych, poruszaniu się po wyznaczonych górskich szlakach itp. Te i inne zasady przypomniała nam klasa I pod kierunkiem pani Doroty Pękali w ciekawym, barwnym i wesołym apelu o wakacyjnym bezpieczeństwie.