Kategorie

Ślubowanie klas pierwszych 2014

Dnia 21 października 2014 roku w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Zespole Szkół w Rudawie, odbyła się uroczystość ślubowania pierwszoklasistów. W obecności pani wójt Gminy Zabierzów – Elżbiety Burtan, pani Dyrektor GZEAS – Janiny Wilkosz, księdza proboszcza parafii pw. Wszystkich Świętych w Rudawie – Andrzeja Badury oraz pani dyrektor Zespołu Szkół w Rudawie – Jadwigi Kołodzińskiej, sześcio- i siedmiolatki prezentowały swoje umiejętności, zdobyte w ciągu 50 dni nauki w klasach pierwszych.

Jako pierwsza głos zabrała pani dyrektor Zespołu Szkół w Rudawie, która powitała przybyłych gości, nauczycieli, rodziców oraz uczniów.

Część artystyczną rozpoczął uroczysty polonez. Po nim pierwszoklasiści zaprezentowali ciekawe wiersze, wesołe piosenki oraz skoczne tańce. Całość wzbogacona była prezentacjami multimedialnymi – wywiadami z dziećmi nt. szkoły, nauki i ślubowania, a także pokazem prawidłowych zachowań w ruchu pieszych. Następnie wszyscy pierwszoklasiści złożyli ślubowanie oraz poprzez pasowanie zostali przyjęci do grona uczniów.

Na koniec pani dyrektor podkreśliła rangę tego wydarzenia w życiu uczniów oraz ich rodziców, a także złożyła podziękowania na ręce pań wychowawczyń: Katarzyny Kuczary, Anny Bartochy i Magdaleny Masłowskiej za przygotowanie uroczystości.

Głos zabrali również szanowni goście. Pani wójt Elżbieta Burtan doceniła wysokie umiejętności wszystkich pierwszoklasistów oraz pochwaliła bogactwo programu artystycznego, a także obdarowała dzieci koszem pełnym prezentów. Ksiądz proboszcz życzył uczniom mądrych nauczycieli, a nauczycielom wytrwałości w ich pracy.

Dzień Nauczyciela 2014

Dnia 14 października 2014 roku, odbyły się w naszej szkole obchody Święta Komisji Edukacji Narodowej, potocznie zwanego Dniem Nauczyciela.

Tym razem był to niezapomniany dzień! A działo się to za sprawą  przedstawienia przygotowanego przez panią Dorotę Pękalę oraz klasy: IV „b”i II „a”. Zaproszeni nauczyciele mieli okazję obejrzeć historię swojej koleżanki nauczycielki (w tej roli wystąpiła rewelacyjnie zapowiadająca się młoda aktorka – Oliwia Zając), która podczas wakacyjnego wypoczynku złowiła złotą rybkę. Rybka chętnie spełniła życzenia pani nauczycielki, jednak na koniec okazało się, że nic nie przynosi tak wiele szczęścia, jak… bycie nauczycielem! Klasa II „a” dopełniła cały występ brawurowym tańcem smerfów.

Radosnym śmiechom i oklaskom nie było końca!